Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

13.2. Nevroendokrine lungesvulster

  1. Typisk karsinoid: tumor med karsinoid morfologi og < 2 mitoser pr 2 mm2 (10 HPF), ikke nekroser. Ki67 ≤5 %.
  2. Atypisk karsinoid: tumor med karsinoid morfologi og med 2 – 10 mitoser pr 2 mm2 og/eller områder med nekrose. Ki67 ≤20 %.
  3. Storcellet nevroendokrint karsinom (LCNEC)/storcellet nevroendokrint karsinom med blandet morfologi: tumor med nevroendokrin morfologi (organoid nesting, palisadering, rosetter, trabekler). Høy mitosehastighet: >10 pr 2 mm2, 70 per 2 mm2 i median. Ofte uttalt nekrose. KI67 40-80 %.
  4. Småcellet karsinom: Små celler med lite cytoplasma, finfordelt kromatin uten tydelige nukleoli. Høy mitotisk aktivitet (>10 pr 2 mm2, ofte ≥ 80 pr 2 mm2). Ki67 50-90 %.

Andre sjeldne tumores med nevroendokrint uttrykk: blastoma i lunge, primitiv nevroektodermal tumor, desmoplastisk rundcelletumor, karsinomer med rhabdoid fenotype og paragangliom.

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021