KAPITTEL 1
Pasientrettigheter og helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

Ekstern høring:

Sist faglig oppdatert: 27. november 2019