KAPITTEL 2. 5
Transitorisk iskemisk anfall (TIA)

Sist faglig oppdatert: 21. desember 2017