Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.1. Insidens

Mellom 2006 og 2015 ble det i Norge diagnostisert litt over 200 glioblastomer og ca 30–35 anaplastiske diffuse gliomer pr år (Larsen, 2016).

Det er en glidende overgang mellom diffuse gliomer av grad II, III og IV. Selv om en svulst graderes II (altså lavgradig), kan den oppføre seg aggressivt og mer som et høygradig gliom klinisk. Likeledes kan enkelte anaplastiske gliomer oppføre seg som et lavgradig gliom (grad II), mens andre har et radiologisk bilde, klinisk vekstmønster og en molekylærbiologi mer lik glioblas­tomer (grad IV). Anaplastiske diffuse gliomer (WHO grad III) er således en heterogen gruppe med variabel klinisk presentasjon, biologiske karakteristika og prognose. Mens pasienter med glioblastomer oftest er eldre (median alder over 60 år), er pasienter med diffuse anaplastiske gliomer gjennomsnittlig noe yngre.

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020