KAPITTEL 13
Forkortelser, sentrale begreper og forslag til begrepsbruk på rusfeltet