6.4.8. Nosokmial meningitt

Insidensen av nosokomial meningitt relatert til bruk av ekstern ventrikkeldrenasje (EVD) varierer stort og rapporteres å være fra 4-17% [1]. Ved bruk av EVD foreligger barrierebrudd av naturlige infeksjonsbarrierer (hud, skalleben, hjernehinner). Infeksjonen kan oppstå ved innsetting eller ved kolonisering av drenet. Varighet av EVD er således av betydning for infeksjonsfare.

Det foreligger ingen publikasjoner over bakteriell etiologi ved nosokomial meningitt i Norge. Det er et viktig moment at mikrobiologisk flora ved norske/nordiske (nevro-) intensivavdelinger skiller seg betydelig fra for eksempel forholdene i USA og Storbritannia. Et upublisert materiale fra Haukeland universitetssykehus (HUS) om nosokomial meningitt i 5 års perioden 2003-2007 (Mellemstrand et al) viste at hyppigste mikrober ved EVD-assosiert meningitt var koagulasenegative stafylokokker (KNS) (54%), Staphylococcus aureus (23%) og gramnegative intestinale stavbakterier (14%). Propionibacterium acnes er også en viktig patogen ved meningitt assosiert med EVD og lumbale katetere [1].

Referanse

  1. van de Beek D, Drake JM, Tunkel AR: Nosocomial Bacterial Meningitis. N Eng J Med 2010;362:146-54

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018