6.4.2. Neisseria menigitidis

Etter pneumokokker er meningokokker vanligste mikrobe ved meningitt i Norge. Dødeligheten er 3 – 13%. Dersom pasienten har petekkier, er meningokokker sannsynlig, ved meningokokksykdom er petekkier vanlig. Asymptomatisk bærerskap forekommer hos opptil 32,7% i aldersgruppen 20-24 år [1], og blant unge voksne er meningokokker vanligste mikrobe ved meningitt.

Meningokokksykdom er nominativt meldepliktig (gruppe A) til MSIS. Kommunelegen skal umiddelbart varsles.

Penicillinresistente meningokokker forekommer knapt i Norge. Det har vært rapportert stammer med nedsatt sensitivitet for penicillin i Storbritannia, Spania og enkelte områder i USA. Ved intermediær sensitivitet (penicillin MIC > 0,1 µg/mL) anbefales 3. generasjons cefalosporiner fremfor penicillin i behandlingen av meningitt, og brytningspunktet er således annerledes enn for meningokokkinfeksjoner generelt.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018