6.4.4. Listeria monocytogenes

Immunsupprimerte pasienter (iatrogent, cancer, nyre- eller leversykdom, alkohol, diabetes mellitus), gravide (foster), nyfødte og eldre er særlig utsatt for alvorlig invasiv infeksjon med Listeria monocytogenes. Dette skyldes vertens mottakelighet for infeksjon, bakteriens patogene egenskaper, intracellulære lokalisasjon og dens iboende nedsatte følsomhet for enkelte antibiotikagrupper, herunder cefalosporiner, fluorokinoloner, tetracykliner og makrolider. Hos disse pasientene er CNS-infeksjon (meningoencefalitt, cerebritt, rhombencefalitt, hjerneabscess, infeksjonsfokus i spinalkanalen) og bakteriemi de kliniske hovedmanifestasjonene. Ved CNS-infeksjon er mortalitet ubehandlet 100%, med behandling 13-43%. Nevrologisk sekvele er vanlig. Prognosen er bedre hos immunkompetente. Gravide kan smitte sitt barn uten selv å bli syk. Intrauterin infeksjon kan føre til fosterdød. Neonatal infeksjon har høy letalitet.

Immunkompetente utvikler bare unntaksvis alvorlig invasiv sykdom. Etter pneumokokker og meningokokker utgjør nå L. monocytogenes etiologisk nesten like stor andel av tilfellene (4%) som hver seg H. influenzae,
S. aureus og betahemolytiske streptokokker. I Norge opptrer sykdommen vanligvis sporadisk med ca. 14-50 meldte tilfeller årlig, men 3 utbrudd er beskrevet i rapporter fra Folkehelseinsituttet [1,2]. De fleste smittes i Norge. Bakterien smitter i hovedsak gjennom næringsmidler, men kan også smitte direkte fra infiserte dyr. Inkubasjonstiden varierer fra 6 timer til 90 dager og avhenger av inokulasjonsdose og grad av immunsuppresjon.
Tilstanden har vært nominativt meldepliktig (gruppe A) til MSIS siden 1991.

L. monocytogenes er en grampositiv stav som kan types ved epidemiologiske utredninger. Direkte mikroskopi er ofte negativ. Ettersom det finnes få bakterier i CSF kommer ofte dyrkningssvaret etter noen dager. Det finnes ikke vaksine mot Listeria.

Listeria er naturlig cefalosporin resistent. Resistens mot penicillin og ampicillin er sjelden. EUCAST brytningspunkter er nylig revidert, og NordicAST følger disse fra 2012. L. monocytogenes kategoriseres som følsom for ampicillin og benzylpenicillin (MIC ≤ 1 μg/mL)), trim-sulfa (MIC ≤ 0,06 μg/mL) og meropenem (MIC ≤ 0,25 μg/mL). En diskuterer om Listeria også bør testes mot gentamicin og moksifloksacin, men dette er foreløpig ikke avgjort.


Referanser

  1. Johnsen B, Lingaas E, Torfoss D et al. A large outbreak of Listeria monocytogenes infection with short incubation period in a tertiary care hospital. J Infection 2010;61:465-70.
  2. Nasjonalt folkehelseinstitutt: Utbrudd av listeriose i Norge. Publisert 14.01.2009. (Web: sist aksessert 04.06.2013.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018