6.4. Infeksjoner i sentralt nervesystem, aktuelle agens og resistensforhold

Ved akutt bakteriell meningitt bør initialbehandlingen være bredspektret, initialt er det viktig også å dekke for Listeria, da stadig flere av pasientene har høy alder, og det er økende forekomst av immunsvekkede pasienter.

Det forutsettes at antibiotikavalget justeres etter gjeldende retningslinjer for det aktuelle agens straks dette er identifisert.

Etter innførsel av Haemophilus influenzae-vaksinen for barn i 1992 er invasiv sykdom som følge av denne mikroben sjelden. I Sverige er Neisseria meningitidis det vanligste agens i aldersgruppen 15-24 år, i øvrige aldersgrupper er Streptococcus pneumoniae hyppigste agens. Vanligste agens for voksne er
S. pneumoniae etterfulgt av N. meningitidis. Etter innførsel av pneumokokkvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006 forventer man at andelen meningitter forårsaket av pneumokokker vil synke. Listeria moncytogenes forekommer hyppigst i de øvre aldersgrupper og hos immunsupprimerte.

I egne underkapitler omtales kort de enkelte agens som er aktuelle ved infeksjoner i sentralnervesystemet, og deres resistensforhold.

For en overordnet og generell omtale av resistensforhold vises til eget avsnitt om
antibiotikaresistens i Norge.


6.4. Streptococcus pneumoniae

6.4. Neisseria menigitidis

6.4. Haemophilus influenzae

6.4. Listeria monocytogenes

6.4. Betahemolytiske streptokokker gruppe B

6.4. Staphylococcus aureus

6.4. Gramnegative stavbakterier

6.4. Nosokmial meningitt

6.4. Hjerneabscess

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018