KOLS-eksaserbasjon

Indikasjon

Antibiotika gis for å hindre progresjon av inflammasjonen og progresjon til pneumoni. Ved eksaserbasjon hos pasienter med moderat til alvorlig KOLS er det indikasjon for antibiotikabehandling hvis det er nedsatt allmenntilstand, økende hoste og purulent sputum [2-4]*. Feber og stigning i CRP styrker indikasjonen for antibiotika. Effekten av antibiotika er størst hos de dårligste pasientene. Indikasjoner for antibiotika ved eksaserbasjon av KOLS [3]:

Lett KOLS:
FEV1 > 80% av forventet
Ikke indikasjon for antibiotika

Moderat KOLS:

FEV1 30-80% av forventet

Antibiotika indisert ved to av tre symptomer:
økt dyspnoe, økt ekspektorasjon eller mer purulent ekspektorat
Alvorlig KOLS:
FEV1 < 30 % av forventet
Alltid antibiotika

Behandling

Standardregime

Benzylpenicillin* iv 1,2 g x 4

Overgang til peroral behandling vanligvis mulig etter 2-3 dager

Fenoksymetylpenicillin po 1,3 g x 4

Behandlingstid 5 dager ved moderat KOLS.

*Ved behandlingssvikt vurderes skifte til cefuroksim iv.

Alternativt regime

Ampicillin* iv 1 g x 4

Overgang til peroral behandling vanligvis mulig etter 2-3 dager

Amoksicillin po 500 mg x 3

eller

Amoksicillin / klavulanat 500 mg x 2

Behandlingstid til sammen 5 dager ved moderat KOLS

*Ved behandlingssvikt vurderes skifte til cefuroksim iv.

Ved penicillin straksallergi (type 1)

Doksysyklin po 100 mg x 1 i 5 dager

eller

Erytromycin iv/po 500 mg x 4 i 5 dager

Ved penicillinallergi, ikke straksallergi

Cefuroksim iv 1,5 g x 3 i 5 dager