KAPITTEL 15. 2
Vankomycinresistente enterokokker (VRE)

ANBEFALING

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018