5.3. Endokarditt, personer som tar rusmidler med sprøyte

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018