18.2.1. Dosering av glykopeptider (vankomycin og teikoplanin)

Effektivitetsparameter er AUC/MIC. Vancomycin må doseres etter vekt, dvs 30 mg/kg/døgn ved normal nyrefunksjon fordelt på 2-3 doser (maksimum døgndose 3 g). 1 g x 2 er kan være en usikker dosering siden mange pasienter har høy grad av proteinbinding for vankomycin (2).

Bunnverdi av serumkonsentrasjonen er effektivitetsparameter, og må ved alvorligere infeksjoner være minst 10, helst 15. Dette kan oppnås ved å dele døgndosen i x 3 istedenfor x 2. Vær oppmerksom på at resistens for stafylokokker mot vankomycin kan øke under behandling ("MIC creep").

Vankomycin (J01XA01)

 • Intravenøs administrasjon
  • Vanlig dose: 500 mg 4 ganger i døgnet eller 1 g 2 ganger i døgnet
  • Alternativt: 30 - 40 mg/kg/døgn fordelt på 2 - 4 doser
  • Døgndosen bør helst ikke overstige 4 g per døgn
  • Serumkonsentrasjon bunnverdi 15 - 20 mg/L ved alvorlige infeksjoner (kan være vanskelig å forene med maksimal døgndose)
  • Hos eldre kan det være nødvendig å refusere dosen i større grad enn forventet på grunn av nedsatt nyrefunksjon
 • Peroral administrasjon
  • Behandling av infeksjon med Clostridium difficile: 125 - 250 mg
  • Antall doser per døgn: 4
  • Total daglig dose skal ikke overstige 2 g
 • Halveringstid (T½): 4 - 6 timer

Teikoplanin (J01XA02)

 • Intravenøs eller intramuskulær administrasjon
 • Standard dose ved mild/moderat infeksjon: Startdose 400 mg intravenøst (6 mg/kg/døgn), deretter 200 mg intravenøst eller intramuskulært (3 mg/kg/døgn)
  • Antall doser per døgn: 1
 • Ved alvorlig infeksjon (for eksempel sepsis): Startdose 400 m intravenøst (6 mg/kg) 2 ganger i døgnet i 1 - 4 dager, deretter 400 mg intravenøst eller intramuskulært (6 mg/kg) 1 gang i døgnet
 • I enkelte tilfeller, som ved alvorlig infiserte brannsår eller endokarditt forårsaket av S. aureus, kan det også gis en vedlikeholdsdose intravenøst opp til 12 mg/kg
 • Halveringstid (T½): 90 - 157 timer
 • Ved nedsatt nyrefunksjon skjer dosereduksjon fra og med 4. dag. For å optimalisere behandlingen bør også serumkonsentrasjonen av teikoplanin måles.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018