18.1.2. Dosering av tobramycin

Tobramycin (J01GB01)

 • Intravenøs administrasjon
 • Vanlig dose: 3 - 7 mg/kg
  • Antall doser per døgn: 1 - 2
  • Med høyere toppkonsentrasjoner i serum ved én enkelt daglig dosering lagres mindre gentamicin i nyrene enn ved gjentatt dosering, og faren for nyrepåvirkning er trolig mindre.
 • Normal dose ved moderat alvorlig infeksjon: 5 mg/kg
  • Antall doser per døgn: 1
  • Dosen bør reduseres til normal døgndose - eventuelt seponeres - så snart pasientens kliniske tilstand tillater det
 • Ved livstruende infeksjoner: 6 - 7 mg/kg
  • Antall doser per døgn: 1
  • Dosen bør reduseres til normal døgndose - eventuelt seponeres - så snart pasientens kliniske tilstand tillater det
 • Halveringstid (T½): 2 - 3 timer

Det er viktig at man initialt bruker et raskt bakteriedrepende antibiotikum, slik som et aminoglykosid, til behandling av dårlige pasienter.

Én til tre dagers behandling hvor aminoglykosid inngår kan være nok før man eventuelt fortsetter med annet anttibiotikaregime, styrt etter dyrkningssvar med resistensbestemmelse. Redusert nyrefunksjon er ingen kontraindikasjon for å gi en første dose med aminoglykosid, så lenge man justerer behandlingen etter serumkonsentrasjonsmåling som må foreligge før en eventuell neste dose gis. Dette er spesielt viktig ved alvorlig sepsis og septisk sjokk som medfører fare for flerorgansvikt: kreatininverdi og GFR er ved disse tilstandene av liten verdi og patofysiologiske forhold ved sepsis gir en fare for både over- og underdosering av aminoglykosider.

Merk at betydelig overvekt/fedme må medføre reduksjon i dosen som beregnes per kg kroppsvekt.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018