18.1.4. Dosering av amikacin

Amikacin (J01GB06)

  • Intravenøs administrasjon
  • Vanlig dose: 15 - 20 mg/kg
  • Alternativt: 8 mg/kg ladningsdose, så 7,5 - 10 mg/kg
  • Antall doser per døgn: 1
  • Halveringstid (T½): 2 - 4 timer

Det er viktig at man initialt bruker et raskt bakteriedrepende antibiotikum, slik som et aminoglykosid, til behandling av dårlige pasienter.

Én til tre dagers behandling hvor aminoglykosid inngår kan være nok før man eventuelt fortsetter med annet anttibiotikaregime, styrt etter dyrkningssvar med resistensbestemmelse. Redusert nyrefunksjon er ingen kontraindikasjon for å gi en første dose med aminoglykosid, så lenge man justerer behandlingen etter serumkonsentrasjonsmåling som må foreligge før en eventuell neste dose gis. Dette er spesielt viktig ved alvorlig sepsis og septisk sjokk som medfører fare for flerorgansvikt: kreatininverdi og GFR er ved disse tilstandene av liten verdi og patofysiologiske forhold ved sepsis gir en fare for både over- og underdosering av aminoglykosider.

Merk at betydelig overvekt/fedme må medføre reduksjon i dosen som beregnes per kg kroppsvekt.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018