KAPITTEL 18. 7
Dosering av antibiotika ved overvekt

Svær overvekt medfører generelt en risiko for underbehandling ved infeksjoner, idet standard dose av et antibiotikum ikke gir tilstrekkelig konsentrasjoner av antibiotika. Det er ofte tilstrekkelig å øke dosestørrelse, derimot kan doseintervallene være som hos normalvektige.

Et svært viktig unntak gjelder aminoglykosider som doseres etter kilo kroppsvekt: her er det reel fare for overdosering, fordi aminoglykosider i liten grad distribueres i fettvev. Aminoglykosider vil derfor sjelden gis i høyere døgndose enn tilsvarende en kroppsvekt på 100 kg.

I praksis behandler man i de første dagene etter følgende prinsipper:

  • Vekt 50-80 kg: normal dosering
  • Vekt 80-100 kg: 125 % av normal dosering
  • Vekt 100-120 kg: 150 % av normal dosering
  • Vekt 120-150 kg: 200 % av normal dosering
  • Vekt over 150 kg: Individuelle hensyn

Ved langtidsbehandling vurderes situasjonen for den enkelte pasient.

Hos undervektige bør man ta stilling til idealvekten, forventet fordelings-volum for gitt antibiotikum, samt nyre- og leverfunksjoner (disse kan meget vel kan være normale og vil innebære normal eliminasjon).

Dose og doseringsregime bør justeres individuelt.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018