KAPITTEL 18. 3
Dosering av antibiotika ved nyresvikt

Måling av serumkonsentrasjon utføres for å:

 • Sikre tilstrekkelig høye serumkonsentrasjoner for antibiotisk effekt
 • Unngå overdosering med bivirkninger og toksiske effekter
 • Gi optimal dosering ved organsvikt (leversvikt, nyresvikt)

Estimert kreatininclearance for voksne kan beregnes online [hyperlenke].

Anbefalt endring av antibiotikadoser i forhold til nyrefunksjon målt ved glomerulær filtrasjonsrate (GFR)

Amoksicillin

 • Vanligste dosering: 500 mg x 3
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 500 mg x 2
 • GFR < 10: 500 mg x 1
 • Ved hemodialyse: Dose etter dialyse
 • Ved CAPD: 250 mg x 2

Amoksicillin / klavulansyre

 • Vanligste dosering: 500 mg / 125 mg x 3
 • Doseendring og endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 250 - 500 mg x 2
 • GFR < 10: 250 - 500 mg x 1
 • Ved hemodialyse: Som ved GFR < 10; ekstra dose etter dialyse

Ampicillin

 • Vanligste dosering: 1 - 2 g x 4
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 1 - 2 g x 2 - 4
 • GFR < 10: 1 - 2 g x 1 - 2
 • Ved hemodialyse: Dose etter dialyse
 • Ved CAPD: 250 mg x 2

Aztreonam

 • Vanligste dosering: 1 - 2 g x 3
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 50 - 75 %
 • GFR < 10: 25 %
 • Ved hemodialyse: Ekstra 500 mg etter dialyse
 • Ved CAPD: Som ved GFR < 10

Benzylpenicillin (lav dose)

 • Vanligste dosering: 1,2 g x 4
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 75 %
 • GFR < 10: 20 - 50 %

Benzylpenicillin (høy dose)

 • Vanligste dosering: 3 g x 4
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 75 %
 • GFR < 10: 20 - 50 %

Cefalotin

 • Vanligste dosering: 0,5 - 1 g x 4 - 6
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 0,5 - 1 g x 3 - 4
 • GFR < 10: 0,5 - 1 g x 1 - 2

Cefotaksim

 • Vanligste dosering: 2 g x 3
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 2 g x 2 - 3
 • GFR < 10: 2 g x 1
 • Ved hemodialyse: Ekstra dose 1 g etter dialyse
 • Ved CAPD: 0,5 - 1 g x 1

Ceftazidim

 • Vanligste dosering: 2 g x 3
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: 2 g x 2 - 3
 • GFR 10 - 50: 2 g x 1 - 2
 • GFR < 10: 2 g x 1 eller hvert annet døgn
 • Ved hemodialyse: Ekstra dose etter dialyse
 • Ved CAPD: 0,5 g x 1

Ceftriakson

 • Vanligste dosering: 1 g x 2 (-1)
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: Uendret
 • GFR < 10: Uendret
 • Ved hemodialyse: Dosen gis etter dialyse
 • Ved CAPD: Som ved GFR < 10

Cefuroksim

 • Vanligste dosering: 0,75 - 1,5 g x 3
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 0,75 - 1,5 g x 2 - 3
 • GFR < 10: 0,75 - 1,5 g x 1

Ciprofloksacin (intravenøst)

 • Vanligste dosering: 400 - 600 mg x 2
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 50 - 75 %
 • GFR < 10: 50 %
 • Ved hemodialyse: 200 mg x 2
 • Ved CAPD: 200 mg x 3

Ciprofloksacin (peroralt)

 • Vanligste dosering: 500 - 750 mg x 2
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 50 - 75 %
 • GFR < 10: 50 %
 • Ved hemodialyse: 250 mg x 2
 • Ved CAPD: 250 mg x 3

Daptomycin

 • Vanligste dosering: 4 - 6 mg/kg per døgn
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR < 30: Dosering hvert annet døgn
 • GFR < 10: Dosering hvert annet døgn
 • Ved hemodialyse og CAPD: 6 mg/kg hvert annet døgn, etter dialyse hvis mulig. Hvis neste dialyse først om 72 timer, gi 9 mg/kg

Doripenem

 • Vanligste dosering: 500 mg x 3
 • Doseendring og endre doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 30 - 50: 250 mg x 2
 • GFR 10 - 30: 250 mg x 1

Ertapenem

 • Vanligste dosering: 1 g x 1
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR < 30: 500 mg x 1
 • GFR < 10: 500 mg x 1
 • Ved hemodialyse: Som ved GFR < 10. Hvis dosen er gitt < 6 timer før hemodialyse, gi ekstra 150 mg etter dialyse

Erytromycin

 • Vanligste dosering: 250 - 500 mg x 4
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: Uendret
 • GFR < 10: 50 - 75 %
 • Ved hemodialyse og CAPD: Uendret

Gentamicin (1,5 mg/kg x 3 (anbefales ikke))

 • Vanligste dosering: 1,5 mg/kg x 3 (Anbefales ikke)
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: 1,5 mg/kg x 1 - 2
 • GFR 10 - 50: 30 - 60 %
 • GFR < 10: 20 - 30%
 • Ved hemodialyse: Halvparten av dose ved normal nyrefunksjon, gis etter dialyse
 • Ved CAPD: 3 - 4 mg tapes per liter dialysat per døgn

Gentamicin (3 - 5 - 7 mg/kg x 1)

 • Vanligste dosering: 3 - 5 - 7 mg/kg x 1
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Etter konsentrasjonsbestemmelse
 • GFR 10 - 50: Etter konsentrasjonsbestemmelse
 • GFR < 10: Etter konsentrasjonsbestemmelse

Imipenem / cilastin

 • Vanligste dosering: 0,5 g x 4
 • Doseendring og endre doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: 250 - 500 mg x 3 - 4
 • GFR 10 - 50: 250 - 500 mg x 2 - 3
 • GFR < 10: 125 - 250 mg x 2
 • Ved hemodialyse: Dose gis etter dialyse
 • Ved CAPD: Som ved GFR < 10

Klaritromycin

 • Vanligste dosering: 0,5 - 1 g x 4
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 75 %
 • GFR < 10: 50 - 75 %

Klindamycin

 • Vanligste dosering: 300 - 600 mg x 3 - 4
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: Uendret
 • GFR < 10: Uendret

Kloksacillin

 • Vanligste dosering: 2 g x 4
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: Uendret
 • GFR < 10: Uendret

Linezolid

 • Vanligste dosering: 600 mg x 2
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: Uendret
 • GFR < 10: Uendret

Meropenem

 • Vanligste dosering: 1 g x 3
 • Doseendring og endre doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 1 g x 2
 • GFR < 10: 500 mg x 1

Metronidazol (intravenøst)

 • Vanligste dosering: 400 mg x 3; alternativt 1,5 g x 1, deretter 1 g x 1
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: Uendret
 • GFR < 10: 50 %
 • Ved hemodialyse: Dose som for GFR < 10, gis etter dialyse
 • Ved CAPD: Dose som ved GFR < 10

Metronidazol (peroralt)

 • Vanligste dosering: 500 mg x 3
 • Doseendring ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: Uendret
 • GFR < 10: 50 %
 • Ved hemodialyse: Dose som for GFR < 10, gis etter dialyse
 • Ved CAPD: Dose som ved GFR < 10

Ofloksacin

 • Vanligste dosering: 400 mg x 2
 • Doseendring og endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: 200 - 400 mg x 2
 • GFR < 10: 200 mg x 1
 • Ved hemodialyse: Dose som for GFR < 10
 • Ved CAPD: 300 mg x 1 etter dose

Piperacillin / tazobaktam

 • Vanligste dosering: 4 / 0,5 g x 3 - 4
 • Doseendring og endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR < 30: 4 / 0,5 g x 3
 • GFR < 10: 4 / 0,5 g x 2
 • Ved hemodialyse: Dose som for GFR < 10, tillegg av 0,75 g etter dialyse
 • Ved CAPD: 4 / 0,5 g x 2

Teikoplanin

 • Vanligste dosering: 6 mg/kg/døgn
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR 10 - 50: Doseres hvert 2. døgn
 • GFR < 10: Doseres hvert 3. døgn
 • Ved hemodialyse og CAPD: Doseres som for GFR < 10

Tetrasykliner

 • Vanligste dosering: 250 - 500 mg x 4
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: 250 - 500 mg x 2 - 3
 • GFR 10 - 50: 250 - 500 mg x 1 - 2
 • GFR < 10: 250 - 500 mg x 1
 • Ved hemodialyse og CAPD: Bør ikke brukes ved alvorlig nyresvikt. Fare for samtidig levertoksisitet.

Trimetoprim

 • Vanligste dosering: 100 - 200 mg x 2
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Uendret
 • GFR < 30: Doseres hver 18. time
 • GFR < 10: 100 - 200 mg x 1

Trimetoprim / sulfametoksazol (OBS: Profylaktisk brukt x 1, ingen begrensning)

 • Vanligste dosering: 160 / 800 mg x 2
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: Doseres hver 18. time
 • GFR 10 - 50: Doseres hver 24. time
 • GFR < 10: Kontraindisert
 • Ved hemodialyse og CAPD: Ikke anbefalt brukt (gjelder ikke profylaksedose)

Vankomycin

 • Vanligste dosering: 500 mg x 4
 • Endret doseringsintervall ved nedsatt nyrefunksjon
 • GFR 50 - 90: 500 mg x 2 - 4
 • GFR 10 - 50: 500 mg hvert 1. - 2. døgn
 • GFR < 10: 500 mg hvert 2. - 4. døgn
 • Ved hemodialyse og CAPD: Dosering som for GFR < 10

Referanser

 1. Stevens LA, Coresh J, Greene T et al. Assessing Kidney Function — Measured and Estimated Glomerular Filtration Rate. New England Journal of Medicine 2006; 354(23): 2473-2483.
 2. The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy. Renal Impairment Adjustments. Copyright © 1969 - 2013 by Antimicrobial Therapy, Inc, P.O. Box 276, 11771 Lee Hwy,Sperryville, VA. 22740 USA.
  Lenke (krever abonnement): http://webedition.sanfordguide.com/comparison-tabl...
 3. Grayson ML, Crowe SM, McCarthy JS et al. Kuhers Use of Antibiotics 6th Edition. Ch. 66 Tetracycline (DP Eisen). 2010 Edward Arnold (Publishers) Ltd.
 4. Veiledning i bruk av antibiotika i sykehus. Kap. 28: Antibiotikabruk ved leversvikt (s. 74). Helse Vest RHF, 2006.

Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018