Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse og kjernesymptomer

De sentrale kjennetegn ved Hyperkinetisk forstyrrelse og AD/HD er et vedvarende mønster med konsentrasjonsvansker og/eller hyperaktivitet/impulsivitet som gir betydelig nedsatt fungering i hverdagen (American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 1992).

De tre områdene konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet betegnes ofte på engelsk som «the core features of ADHD», ofte oversatt til «kjernesymptomer» på norsk.

Konsentrasjonsvansker

Konsentrasjonsvansker kan vise seg ved vansker med å holde seg til en oppgave over tid, lett distraherbarhet, skifte fra en oppgave til den neste uten å gjøre seg ferdig med den første og problemer med å organisere arbeidsoppgaver (American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 1992). Vanskene er langt ut over det som er vanlig for alderen og skyldes ikke manglende forståelse eller kunnskap. (Det er imidlertid ikke uvanlig at personer diagnostisert med ADHD beskrives å ha god konsentrasjonsevne på områder der de har stor interesse, ikke sjelden også med gode ferdigheter).

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet kan vise seg ved kroppslig uro, bevegelser på stol eller rundt i rommet plukking, fikling og annet (American Psychiatric Association, 2013; World Health Organization, 1992). Aktivitetsnivået skal være klart høyere enn det som er vanlig for alderen. Hos ungdom og voksne er det vanlig med høy motorisk aktivitet i perioder, men også perioder med normal aktivitet.

Impulsivitet

Impulsivitet kan vise seg ved nedsatt evne til å tenke seg om før handling, avbryter og forstyrrer andre og har vanskelig for å vente (American Psychiatric Association, 2013;World Health Organization, 1992). Atferden skal være langt ut over det som er vanlig for alderen og kan i noen tilfeller føre til farlige situasjoner.

Det er stor variasjon mellom individer i antall og type symptomer, hyppighet, intensitet og innvirkning på fungering i hverdagen. Alvorlighetsgraden varierer fra lavt til moderat og høyt nivå.

Sist faglig oppdatert: 08. oktober 2020