2.10. Personlighetsforstyrrelse og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Oversiktsstudier viser at barn/ungdom med ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse har økt risiko for å diagnostiseres med personlighetsforstyrrelse i voksen alder. Det gjelder både antisosial personlighetsforstyrrelse (Storebø OJ et al, 2013) og borderline personlighetsforstyrrelse (Storebø OJ et al, 2014). I utvalg av voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse er det rapportert økt forekomst av narsissistisk personlighetsforstyrrelse hos menn og histrionisk personlighetsforstyrrelse hos kvinner (Jacob CP et al, 2014).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018