Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.2. Lærevansker og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Barn og ungdom med ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse vil på grunn av hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker som regel trenge ekstra hjelp i barnehage eller skole. Studier viser at minst 1/3 har samtidige lærevansker (Arnold LE et al, 2015). Noen har generelle lærevansker/psykisk utviklingshemning, mens andre har spesifikke lærevansker innenfor områdene språk, lesing, skriving, motorikk eller nonverbale ferdigheter. Barn med lærevansker kan ha betydelige vansker med å konsentrere seg om lærestoffet i barnehage eller skole. Barn med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse vil på grunn av sine konsentrasjonsvansker og uro som regel underyte i skolefag, og dette kan framstå som lærevansker.

Grundig testing og vurdering av faglige forutsetninger og ferdigheter er derfor viktig for å forstå lærevanskene.

Det finnes sykdommer og medisinske syndromer av ulike typer der symptomer på ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse kan være til stede (Siegel MS et al, 2010). Mange personer med disse typer lidelser vil ha samtidige utviklingsforstyrrelser/lærevansker. Ett eksempel er cerebral parese der man i en norsk studie av skolebarn fant at 42 prosent også oppfylte kriterier for ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Bjørgås HM et la, 2012). Andre eksempler er Angelmanns syndrom, Williams syndrom og Di George syndrom (Siegel MS et al, 2010).

Lærevansker hos voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse kan ha stor betydning for yrkesvalg og funksjon i arbeidslivet. Det er viktig å gjøre relevant testing/vurdering også hos voksne.

Behandlingsprogrammer for barn, ungdom og voksne med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse må ta hensyn til eventuelle lærevansker og de funksjonsvansker disse medfører.

I kapittelet om behandling og oppfølging og i Tilpasset opplæring for elever med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse av Statped Vest (PDF) er det skrevet om tilpasset undervisning i skolen for barn med ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse. Prinsipper herfra kan også benyttes i opplæringsprogrammer i både barnehage og arbeidsliv.

 

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018