Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.9. Bipolar lidelse og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

Enkelte av symptomene på mani og hypomani overlapper med de diagnostiske kriteriene for ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse, særlig gjelder dette økt energi, lett å distrahere og taleflom (American Psychiatric Association, 2013). Skiftninger i humøret er også rapportert hos en undergruppe av pasienter med ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse og betegnes ofte som «emosjonell dysregulering» (Martell MM, 2009). DSM-5 har innført en ny diagnose, «Disruptive Mood Dysregulation Disorder» (DMDD), karakterisert ved skiftende humør, irritabilitet og hyppige sinneutbrudd i alderen 6–18 år (American Psychiatric Association, 2013). Det er påvist tilleggstilstander mellom DMDD og henholdsvis depresjon, opposisjonell atferdsforstyrrelse og ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (Dougherty LR et al, 2014).

Som for angstlidelser gir ICD-10 (World Health Organization, 1992) også muligheter for diagnostisering av affektiv lidelse / bipolar lidelse når differensialdiagnostiske vurderinger konkluderer med at overaktivitet og konsentrasjonsvansker ikke alene forklares av den affektive lidelsen.

Studier fra USA beskriver forekomst av bipolar lidelse hos barn med ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse. I Europa er det svært sjelden at bipolar lidelse diagnostiseres hos barn. Hos eldre ungdom og voksne med ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse angis at cirka 20 prosent også har en bipolar lidelse (Wingo AP et al, 2007).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018