2.6. Autismespekterforstyrrelser og ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse

I DSM-IV og ICD-10 er diagnostisering av autismespekterforstyrrelse/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse et eksklusjonskriterium for diagnose av ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse (American Psychiatric Association, 2000; World Health Organization, 1992). Mye forskning på dette området de senere år har vist at barn og ungdom med alvorlig ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse også kan ha symptomer forenlig med kriterier for en autismespekterforstyrrelse. Kriterier for ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse i DSM-5 åpner for å kunne diagnostisere både ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse og tilleggslidelse innenfor autismespekterforstyrrelsene (American Psychiatric Association, 2013). I en norsk studie fant man at i gruppen barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse oppfylte 31 prosent kriterier for diagnosen ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse etter kriteriene i DSM-IV (Gjevik E et al, 2011).

For behandlinger som gis ved ADHD / Hyperkinetisk forstyrrelse, må det utvises stor forsiktighet fordi personer med autismespekterforstyrrelse kan vise annen respons på behandlingen enn forventet (Politte LC et al, 2014).

Sist faglig oppdatert: 13. juni 2018