Strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Strategi


Persontilpasset medisin er forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Strategien skal bidra til utvikling og implementering i helsetjenesten i perioden 2017–2021.

Uttalelser


Helsedirektoratet har gjort rede for de rettslige rammene for vurderinger av om tolkede genetiske enkeltvarianter er anonyme eller personopplysninger. Bakgrunnen for forespørselen er Helse Sør-Øst sitt arbeid med å opprette en anonym frekvensdatabase over genetiske enkeltvarianter. I vedlegget ligger også Datatilsynets vurdering. 

Fagråd


Formålet med Fagråd for persontilpasset medisin er:

  • å sikre samordnet og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingene i strategien
  • å sikre forankring i helsetjenesten
  • å sikre at vi prioriterer de riktige problemstillingene.

Det skal være en arena for diskusjon og for å innhente råd, slik at vi kan ivareta vår koordinerende rolle.

Kontakt

Grethe Foss

grethe.foss@helsedir.no

Først publisert: 01.06.2016 Sist faglig oppdatert: 14.06.2019