Strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Strategi


Persontilpasset medisin er forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Ny kunnskap gjør det mulig å tilby pasientene mer presis og målrettet diagnostikk og behandling. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten. Strategien skal bidra til utvikling og implementering i helsetjenesten i perioden 2017–2021.

Fagråd


Helsedirektoratet oppretter Fagråd for persontilpasset medisin.

Formålet med fagrådet skal være:

  • å sikre samordnet og koordinert oppfølging og implementering av anbefalingene i strategien
  • å sikre forankring i helsetjenesten og
  • å sikre at vi prioriterer de riktige problemstillingene.

Det skal være en arena for diskusjon og for å innhente råd, slik at vi kan ivareta vår koordinerende rolle.

Fagrådet skal også bidra til at Helsedirektoratet er godt orientert om utviklingen innen persontilpasset medisin/presisjonsmedisin slik at
vi fanger opp nye problemstillinger og utfordringer så tidlig som mulig.

Oversikt over hvilke organisasjoner og etater som er representert kommer.

Kontakt

Grethe Foss

grethe.foss@helsedir.no

Først publisert: 01.06.2016 Sist endret: 14.06.2019