Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Samhandling med NAV og Helfo

Oversikt over standarder som brukes i samhandling med NAV og Helfo

Samhandling med NAV

 • Legeerklæring ved arbeidsuførhet
 • Sykmelding
 • Innkalling dialogmøte
 • Svar innkalling dialogmøte
 • Forespørsel om pasient
 • Svar på forespørsel om pasient
 • Oppfølgingsplan fra arbeidsgiver
 • Henvendelse fra NAV til lege
 • Henvendelse fra lege til NAV

Samhandling med Helfo

 • Behandlerkravmelding (BKM)
 • NPR-behandlerkravmelding (NPR-BKM)
 • Spørretjenesten pasientens frikortstatus
 • Spørretjenesten pasientens fastlege
 • ​Pasientliste: Oversikt over fastlegens listeinnbyggere

Siste faglige endring: 10. april 2024