Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Helsefaglig kodeverk og terminologi

Denne delen av Referansekatalogen for e-helse omfatter standarder og andre kravdokumenter som skal bidra til en ensartet bruk av termer og koder innen helse- og omsorgstjenesten.

ATC: Anatomisk Terapeutisk Kjemisk legemiddelregister

Anatomisk, terapeutisk kjemisk klassifikasjon av legemidler er et kodeverk som deler inn alle legemidler etter:

  • Det organ de virker på
  • Den virksomme substansen

Kodeverket danner basis for legemiddelstatistikk og registrering av forgiftninger etc. Skal brukes som tilleggskoder til en del prosedyrekoder (NCMP, NCSP og NCRP) og enkelte diagnosekoder (ICD-10)​

Last ned

Søk etter koder fra Folkehelseinstituttets WHO-side.

Gjelder for

VIRKSOMHETSTYPE
​​Virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

ICD-10: Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer

Kodeverket benyttes for koding av sykdommer og beslektede helseproblemer. Anvendes i spesialisthelsetjenesten.

Last ned kodeverket fra siden Kodeverket ICD-10 og ICD-11

Obligatorisk kodeverk

Kodeverket er obligatorisk for virksomheter som har plikt til å rapportere virksomhetsdata til Norsk pasientregister

Besluttet av: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2.

Siste faglige endring: 05. april 2024