Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tjenestebasert adressering

Ved tjenestebasert adressering skjer samhandlingen på virksomhetsnivå i stedet for på personnivå.

Standard for tjenestebasert adressering består av tre deler:

I tillegg må følgende standarder følges ved bruk av tjenestebasert adressering: 

Obligatorisk standard

Standarden er obligatorisk å følge for følgende målgrupper:

  • Helseforetak
  • Private sykehus
  • Medisinske laboratorier og radiologiske tjenester
  • Kommunal helse- og omsorgstjeneste

Hjemmel: Forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger paragraf 4

Standarden er anbefalt for andre virksomheter som yter helsehjelp

Last ned standarden og teknisk dokumentasjon

Last ned standarden og tilhørende dokumenter fra Sarepta teknisk arkiv 

Anbefalte tjenestetyper i Adresseregisteret for kommunal helse- og omsorgstjeneste

lorum ipsum

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret

Utvalget blablabla...

Les saksunderlag og møtereferat på egen side....

Mer om tjenestebasert adressering

Ved tjenestebasert adressering skjer samhandlingen på virksomhetsnivå i stedet for på personnivå. Standard for tjenestebasert adressering sørger for at meldinger kommer frem til korrekt mottaker og ikke forsvinner på veien mellom avsendende og mottakende virksomhet.

"Ved tjenestebasert adressering skal meldinger adresseres til standardiserte adresser, såkalte tjenestetyper, som den enkelte virksomhet registerer i Adresseregisteret. Dette gjør det enklere for helsepersonelll å finne riktig mottaker når man skal sende en elektronisk melding". (Høring om Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften, s.67-68)

Siste faglige endring: 10. april 2024