Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5E-resept

E-resept er en nasjonal e-helseløsning (samhandlingsløsning) for sikker overføring av reseptinformasjon. 

Teknisk dokumentasjon:

  • Dokumentasjon for e-resept (Norsk helsenett)
  • Sarepta teknisk arkiv

Meldinger for rekvirent

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av rekvirentsystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk

Last med alle meldinger for rekvirenter fra Sarepta teknisk arkiv

Følgende meldinger gjelder for rekvirenter:

MELDINGNAVN
M1Resept

M4.1

M4.2

Forespørsel om referansenummer

Referansenummer

M5

M5.2

Tilbakekalling av resept

​Kvittering på tilbakekalling resept

M6Utleveringsrapport rekvirent
M7Slettet resept
M8Utleveringsrapport fastlege

M9.5

M9.6

M9.7

M9.8

Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient

​Reseptliste (rekvirent)

Forespørsel om utleveringer på resept

Utleveringer på resept

M9.11

M9.12

Forespørsel om legemidler i bruk

Nedlasting av legemidler i bruk

M9.21

M9.22

Hent endrede multidosepasienter

Endrede multidosepasienter

M15

Søknadssvar fra Statens legemiddelverk

M25.1

M25.2

M25.3

Legemidler i bruk (Pasientens legemiddelliste)

Legemidler i bruk - forespørsel om endring

Legemidler i bruk - utleveringsmelding​

M27.1

M27.2

M28

Registrering av multidoseansvarlig ​

Svar på registrering av multidoseansvarlig

Endring av multidoseansvarlig lege

M30​FEST-meldingen
MVeResept – Verify-melding (ERMV)

Meldinger for utleverer

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av apotek-, bandasjist- og nettutleverersystemer mellom Reseptformidleren, Helfo og Statens legemiddelverk.

Last med alle meldinger for utleverere fra Sarepta teknisk arkiv

MELDINGNAVN
M3Anmodning om søknad til SLV

M9.1

M9.2

M9.3

M9.4

​Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient

Reseptliste (utleverer)

Forespørsel om nedlasting av resept​

Nedlasting av resept ​​

M9.11

M9.12

Forespørsel om legemidler i bruk

Nedlasting av legemidler i bruk

M9.21

M9.22

Hent endrede multidosepasienter

Endrede multidosepasienter

M10Utleveringsrapport ​

M15

Søknadssvar fra Statens legemiddelverk

M18​Oppgjørskrav
M20Notifisering
M21Ekspederingsanmodning
M22Oppgjørsresultat
M23Utbetaling

M24.1

M24.2

Samtykke

Svar på samtykke

M25.1

M25.2

M25.3

Legemidler i bruk (Pasientens legemiddelliste)

Legemidler i bruk - forespørsel om endring

Legemidler i bruk - utleveringsmelding​

M27.1

M27.2

Registrering av multidoseansvarlig ​

Svar på registrering av multidoseansvarlig

M9NA1

M9NA2

M9NA3

M9NA4

​Forespørsel om reseptliste fra nettkunde

Reseptliste nettkunde

Forespørsel om utvidet informasjon på resept fra nettkunde

Utvidet informasjon om resept nettkunde

MVMV E-resept Verify

Meldinger for Helfo

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Helfo mellom rekvirent- og utleverersystemer.

Last med alle meldinger for Helfo fra Sarepta teknisk arkiv

MeldingNavn
M1Resept
M21Ekspederingsanmodning
M18Oppgjørskrav
M22Oppgjørsresultat
M23Utbetaling

Meldinger til Statens legemiddelverk

Meldinger som skal kunne sendes og mottas av Statens legemiddelverk mellom Reseptformidleren, rekvirent- og utleverersystemene.

M3Anmodning om søknad til SLV

M14

Søknad til SLV

M15

Søknadssvar fra Statens legemiddelverk

M20Notifisering
M30FEST-meldingen

Oversikt over alle obligatoriske meldinger i E-resept versjon 2.5 (HIS 3100:2019)

Dette kapittelet gir en oversikt over obligatoriske meldinger som inngår i e-resept standard versjon 2.5. En versjon av standardene for e-resept er å betrakte som en generasjon av det samlede meldingssettet som skal benyttes. Enkelte meldinger kan være uforandret mellom generasjoner, mens andre meldinger kan være oppdatert innenfor en generasjon.

Meldingene skal benyttes ved utveksling av resepter og reseptopplysninger for følgende målgrupper: Virksomheter som rekvirerer legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept, apotek, bandasjister, Helfo og Statens legemiddelverk. 

M1 Resept

​Standarden er obligatorisk å sende for virksomheter hvor det rekvireres legemidler, medisinsk forbruksmateriell eller næringsmidler på resept. 

Hjemmel: Reseptformidlerforskriften § 2-4

M4.1 Forespørsel om referansenummer

Siste faglige endring: 08. april 2024