Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Oppsummering

I 2022 mottok vi 196 meldinger om bivirkninger hos blodgivere. Det ble meldt om 159 systemiske reaksjoner og 37 lokale reaksjoner.

Synkope med eller uten traume sto for 126 av hendelsene, og især var det yngre kvinner som fikk denne blodgiverkomplikasjonen. I 46 av tilfellene ble blodgiveren avregistrert som følge av synkopen. Det ble rapportert om 22 tilfeller av synkope med eller uten traume der reaksjonen startet først etter at blodgiver hadde forlatt blodbanken, i 12 av disse tilfellene ble blodgiveren avregistrert. Av øvrige systemiske bivirkninger ble det meldt om 28 tilfeller av vasovagale reaksjoner uten synkope, 2 tilfeller av citratreaksjon og 3 tilfeller av andre systemiske bivirkninger. Blant de 37 lokale reaksjonene som ble meldt i 2022 var det 14 med nerveskade/-irritasjon, 17 annen smerte arm og 6 annen lokal reaksjon.

I 15 tilfeller er konsekvensen av oppstått blodgiverkomplikasjon definert som «betydelig». Dette gjaldt 10 Nerveskade/-irritasjon, 2 annen smerte arm, 2 synkope med eller uten traume og 1 andre systemiske bivirkninger. I 32 tilfeller (16 %) varte blodgiverkomplikasjonen <15 minutter, mens det i 34 tilfeller (17 %) ble meldt om langtidsmorbiditet (definert som varighet > 1 uke). I 2 tilfeller vedvarte blodgiverkomplikasjonen > 6 måneder.

I 25 tilfeller (13 %) fikk giveren ingen behandling i det hele tatt. I majoriteten av tilfellene (135; 69 %) ble blodgiveren behandlet lokalt av blodbankpersonalet. I 18 tilfeller ble blodgiveren henvist egen lege eller legespesialist, i 17 tilfeller henvist til observasjon på akuttmottak og i 1 tilfelle innlagt sykehus. I 6 tilfeller ble blodgiveren sykemeldt i 1 døgn, i 2 tilfeller sykemeldt i 2-7 døgn i 2 tilfeller 8-14 døgn og i 1 tilfelle > 4 uker.  Antall avregistreringer pga. blodgiverkomplikasjoner var 60, hvorav det i 50 tilfeller er oppgitt at det var blodbankens ønske at blodgiver ble avregistrert.

Sammenholdt 2021 ble det for 2022 totalt sett meldt 33 flere blodgiverkomplikasjoner. Faktisk konsekvens for hendelser meldt for 2022 er gjennomgående litt mer alvorlig sammenholdt 2021, det er utstedt gjennomgående noen flere sykemeldinger, en større andel av blodgiverne er henvist til behandling utover behandling lokalt blodbank og ikke minst ser vi at antall avregistrerte blodgivere er en del høyere sammenholdt 2021. Hvorvidt dette skyldes reell endring, total sett flere blodgivninger og/eller en endret meldepraksis her vi pr nå for lite data til å si noe om.

Sist faglig oppdatert: 13. oktober 2023