Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Eksempler

Lokale reaksjoner

Nerveskade/-irritasjon

Kvinne

Etablert giver skulle gi fullblod. Idet vedkommende ble venepunktert i venstre arm tilkom stikkende smerter fra stikksted og ned mot hånden. Nålen ble umiddelbart tatt ut. Den var ikke kommet inn i åren. Da blodgiver gikk fra blodbanken var vedkommende smertefri. Tre dager etter ringte giver og fortalte at vedkommende ikke merket noe til smerter i armen verken senere samme dag eller dagen etter. To dager senere skulle vedkommende bære noen bagger inn i bilen, og kjente da en stikkende/prikkende smerte i armen ned mot hånden (mellom pekefinger og tommel). Smerten kom og gikk og kom særlig ved belastning, ved å løfte pc-veska og liknende, og tiltok fra 2. til 3. døgn etter blodgivning. Intet synlig hematom. Giver ble oppringt flere ganger påfølgende dager og fikk tilbud om undersøkelse ved blodbanklege, noe vedkommende avslo. Smertene avtok gradvis, men på dag 6 etter tapping ble de plutselig verre, og blodgiver mistet følelsen i armen da vedkommende skulle spise middag. Kontaktet da legevakta og ble undersøkt der uten at de fant noe galt. Deretter ble blodgiver gradvis bedre, og ble sist kontaktet på dag 13 etter givning. Da var vedkommende nesten bra, og lovet å kontakte blodbanken ved forverring/ manglende bedring.

Varighet: 2-4 uker

Avregistrert. Nei, men blodgiver ble sperret for givning i 4 mnd.

Annen smerte arm

Mann

Etablert giver, tidligere gitt 14 ganger, inkl. 1 TK-givning.  Ved tapping var nålen ustabil og rullet rundt slik at den måtte justeres, dette ble også gjentatt og det ble så besluttet å avslutte tappingen. Ikke spesielt smertefullt innstikk, men noe ubehag ved justering. Satt på plaster og komprimert på vanlig måte, ikke unormal blødning. Etter å ha sittet en stund merker giver at venstre overarm tilsvarende bicepsmuskel er hoven og sier fra om dette.

Ved undersøkelse av ve. arm sees ingen misfarging og heller ikke blødning fra stikkstedet. Det legges på en kald klut og ved undersøkelse er hevelsen gått noe tilbake. Ikke smerte ved palpasjon og heller ikke symptomer i underarm (ikke prikking eller nedsatt følelse/kraft, og sirkulasjonen er normal).

Når giver skal reise seg opp øker hevelsen igjen. Innstikkstedet er lukket og det ses ikke misfarging i huden. Noe hevelse medialt for stikkstedet som også er på medialside i albuen og i tillegg hevelse i overarm, fortsatt uten misfarging. På mistanke om at det kan ha vært en arteriell punksjon, besluttes det å legge på bandasje med trykkpunkt over innstikksted og bandasje rundt overarm. Ved inspeksjon av blodposen er innholdet i denne lysere på farge og dette støtter hypotesen om at det var en arteriell tapping.

Han får med seg infobrosjyre fra NHS Blood and Transplant; "Arterial puncture" https://nhsbtdbe.blob.core.windows.net/umbraco-assets-corp/17900/inf809.pdf og informeres om å holde armen i ro, ev. justere bandasjen dersom den blir for slakk eller for stram. Kan forsøke å kjøle ned, og bør holde armen elevert. Også info om å ta kontakt med legevakt dersom det skulle tilkomme økende hevelse eller symptomer (smerte, nummenhet, kuldefølelse, blekhet) i underarm i henhold til det som er beskrevet i infobrosjyren.

Avtaler at han ringes dagen etterpå. Han forteller at hevelsen har gått mye tilbake siden i går, men at det fortsatt er noe hevelse igjen i overarmen. Har fortsatt på bandasjen. Ikke merket smerte eller andre plager fra underarm, normal kraft og følelse i ve. hånd. Avtaler at han skal avlaste og ikke bruke den venstre armen de neste dagene. Tar kontakt med oss dersom det blir plager fra armen, økende eller nye symptomer.

Han er innstilt på å fortsette som blodgiver, men ve. arm bør gjerne ikke brukes til blodgivning vertfall det neste året. Begge armer er tidligere brukt til blodgivning, og det har ikke vært problem med å stikke på hø. side.

Giver tar kontakt igjen i rundt 10 dage senere da han ikke er bedre i den venstre armen. Han har til dels sterke smerter, spesielt i overarmen og har problemer med å bøye og strekke ut armen, og går med armen i fatle. Har brukt paracet 1 g x 4 med usikker effekt. Fremdeles hevelse i overarmen og tilkommet synlig hematom på medialsiden av overarm og albue, samt noe nedover i underarmen. Har vært på jobb (jobber som lege) og det har gått greit siden det er mest kontorarbeid.

Ved undersøkelse er det palpasjonsømt over området med lilla-blålig hematom, mest smerte over nedre del av biceps og ned mot albuen (mot stikkstedet), samt på medialsiden av albuen og øvre del av underarmen. God perifer sirkulasjon, ingen temperaturforskjell og normal/sidelik puls i a. radialis og a. ulnaris. Normal kraft og sensibilitet distalt. Ved palpasjon er det tydelig hevelse og spent over nedre del av overarmen, og det palperes indurasjon over område med hevelse og hematom medialt ved albue og underarm.

Konf. karkir. bakbakt som vil se på pasienten på poliklinikken. Karkirurg undersøker med orienterende ultralyd m/doppler; det sees hematom i dybden i nedre del overarm rundt stikkstedet, mot muskulatur i distale biceps og bicepsfestet. Undersøkelsen viser åpen a. brachialis, a. radialis og a. ulnaris med trifasisk flow. Det er ingen tegn til sirkulasjon i hematomet, og ingen tegn til psedoaneurisme . Vener er komprimerbare.

Karkirurg konkluderer med at det ikke er tegn til påvisbar karskade.

Giver får råd om å bruke Ibux gel og Ibux tabletter (400 mg x 3) fast i 5-7 dager for å dempe smerter. Anbefales gradvis mobilisering og ekstensjonsøvelser, med bevegelse inntil smertegrense og helst ikke bruke fatle for at ikke armen skal immobiliseres.

Avtaler også at jeg kontakter han igjen i om 1 uke for å høre hvordan det går. Informeres om å ta kontakt igjen før dette dersom forverring, ved tegn til infeksjon eller dersom han skulle trenge sykmelding.

Varighet: 2-4 uker

Avregistrert: Nei

Annen lokal reaksjon

Kvinne

Etter tapping i går startet det å piple fra innstikkstedet og dette ville ikke gi seg. Hadde vært vanskelig kanyllering.

Giver var i kontakt med Legevakt, og de forsøkte flere ganger å stoppe dette med adrenalin på innstikksted.

Det startet piple igjen når bomullsdotten ble fjernet, liten effekt av å komprimere. Det sluttet tilslutt å blø i dag i 09 tida.

Giver henvist egen fastlege for utredning av mulig blødningstendens. Blodet trekkes tilbake.

Utreding uten holdepunkt for blødningstendens, antatt at problematisk kanyllering er årsak til forsinket blødning fra instikkssted.

Varighet: 6-24 timer

Avregistrert: Nei

Systemiske reaksjoner

Synkope med eller uten traume

Ung kvinne

Blodgiver, ga blod 11.01.22 kl. 10, gitt 58 ganger, aldri tidligere opplevd noen reaksjoner i forbindelse med tapping, hadde spist ordinær frokost. Ukomplisert tapping uten anmerkning, 6 minutter tappetid, blodtrykks- og puls kontroll før tapping; BT 125/83 puls 78.

Giver gikk tilbake til jobb (sykepleier/sykehusavdeling). 1,5 timer etter tapping rett før lunsj besvimte giver på toalettet, fikk låst opp døren i det hun besvimte. Kollegaer og stansteam kom raskt til hjelp. Giver ble innlagt i akuttmottak. Hun slo seg kraftig i ansiktet, kutt i underleppe måtte syes. Akuttmottak konkluderte med vasovagal synkope som medførte commotio uten påvist intrakraniell blødning eller fraktur, utskrevet samme dag, sykemeldt. En uke etter hendelsen er giver fortsatt 50 % sykemeldt. Føler seg frisk, men har fortsatt smerter i ansiktet.

Varighet: 2-4 uker

Avregistrert: Ja, etter eget ønske

Mann

Giver besvimte like etter fullført blodgivning, og var borte i 5-6 sekunder. Fikk også rykninger. Han var veldig blek og kaldsvettet.

Han ble også dårlig ved forrige blodgivning. Da hadde han fått beskjed om å spise og drikke godt og ikke trene samme dag som blodgivningen.

Han fortalte at han hadde spist, drukket og sovet godt før dagens giv. Heller ikke trent i forkant.

Da han ble ringt dagen etter, fortalte han at han hadde følt seg i fin form i etterkant av besøket i blodbanken.

Varighet: 1-6 timer

Avregistrert: Ja, eget ønske

Annen vasovagal reaksjon

Ung kvinne

Førstegangsgiver ble dårlig utenfor blodbanken etter at hun hadde gitt blod. Hun var sammen med en venninne, og venninnen ringte til blodbanken og fortalte at giver var svimmel, kvalm og uvel. Hun hadde fått lagt seg ned på en benk, og hadde ikke besvimt. u.t. ringte til tapperomslege som ba om at de selv ringte ambulanse. Ringte giver neste dag. Hun fortalte at hun ble kjørt til legevakt av ambulanse. Var vedvarende dårlig, og ble liggende på legevakt i 4 timer før hun var i form til å reise hjem. På legevakt hadde de tatt en blodprøve, og målt blodtrykk. Fikk mat og drikke. Hun fortalte at hun ble dårlig hver gang hun forsøkte å reise seg. I dag var hun på skolen, følte seg mye bedre, men var fortsatt litt redusert.

Varighet: 6-24 timer

Avregistrert: Ja, eget ønske

Kvinne

Etablert blodgiver som ga trombaferese for første gang. Prosedyren forløp helt komplikasjonsfritt frem til ca 60 minutter ut i forløpet (estimert totaltid: 78 min). Da ble giver plutselig blek, klam og følte seg varm. Ble deretter kvalm, og kastet opp en gang. Ingen synkope. Avsluttet prosedyren, behandlet lokalt i blodgiverstol av blodbankpersonalet: frisk luft gjennom vindu, opp med underekstremiteter, kald klut på panne og drikke. Observert ca 20 minutter. Da var hun helt tilbake i habitualsituasjon og dro hjem i velbefinnende.

Varighet: 15-30 min

Avregistrert: Nei

Citrat-reaksjon

Kvinne

Trombocyttgiver (Trima) fikk mest sannsynlig citratføling etter ca. 30 min. Starter med prikking i lepper og ansikt før kaster opp spontant flere ganger. Synkoperer 2-3 ganger mens hun kaster opp. Tappingen avsluttes og blodtrykk målt (100/60 P:60). Ønsker selv å gå tilbake på jobb på ØNH avdelingen. Ringer etter 1,5 time og forteller at hun fortsatt kaster opp. Mottakelsen blir kontaktet for observasjon. Blir liggende der i ca. 2 timer og fulgt opp med blodprøver og blodgass. Legen i mottak hadde anbefalt henne å slutte som blodgiver. Følte seg helt fin dagen etterpå.

Varighet: 6-24 timer

Avregistrert: Ja, blodbankens ønske

Andre systemiske bivirkninger

Kvinne

Giver kommer innom og forteller at hun har fått blodpropp i lungene siden hun var her sist. Startet samme dagen/kvelden som hun hadde vært her og gitt plasmaferese. Etablert blodgiver aldri trøbbel med tapping eller stikk.

Hun ga på en onsdag, og benet hovnet opp på kvelden. Det ble så bedre de neste dagene, men tiltagende hevelse i helga.

Mandag kontaktet hun lege, og ble så utredet på sykehus for DVT.

Giver oppgir at hun røyker innimellom, og har gjort det i flere år.

Varighet: 2-7 døgn

Avregistrert: Ja, blodbankens ønske

Sist faglig oppdatert: 13. oktober 2023