Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Anbefalinger fra hemovigilansgruppen

Basert på funnene over og funnene fra tidligere år anbefaler hemovigilansgruppen følgende:

 • Kompresjon på stikkstedet må kvalitetssikres og giveren bør få beskjed om ikke å løfte tungt med aktuelle arm de nærmeste dager.
 • Avbryt tappingen straks, dersom venepunksjonen er smertefull.
 • Prøv å unngå å korrigere nålens posisjon etter venepunksjonen.
 • Gi råd til givere om ikke å anstrenge seg hardt fysisk i døgnet etter tapping.
 • Gi råd til givere om ikke å utføre aktiviteter der synkope medfører økt risiko for giver eller andre i døgnet etter tapping.
 • Givere som har opplevd flere VVR, givere som har besvimt utenfor blodbanken og givere som har hatt en synkope med traume bør avregistreres
 • Ta ekstra godt hånd om førstegangsgiverne, spesielt med tanke på å forebygge synkoper.
 • Følg anbefalingen i Veileder for transfusjonstjenesten i Norge om at giveren skal oppfordres til å hvile i 10–15 minutter etter tapping og drikke rikelig.
 • Oppfordre giverne til å melde tilbake til blodbanken om eventuelle komplikasjoner. Spør blodgiverne aktivt om de har hatt komplikasjoner pga. blodgivning.
 • Vær ekstra observant når giveren har lav vekt og estimert lavt blodvolum.
 • Ta givere som har opplevd komplikasjoner på alvor. Sorg for at givere som har opplevd en komplikasjon føler seg godt ivaretatt og at blodbanken ordner med nødvendige henvisninger eller oppfølginger.
 • Vær nøye når du melder via elektronisk meldesystem – velg korrekt hendelsestype.

Sist faglig oppdatert: 13. oktober 2023