Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Bakgrunnstall

Årsforbruk av transfunderte enheter i Norge foreligger ikke publisert på det tidspunktet denne rapporten publiseres. I korrespondanse med forfatterne av den kommende årsrapporten «Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Statistikk for 2021» (6), har vi imidlertid fått foreløpige tall. Disse omfatter transfusjoner i Norge med unntak av tre mindre sykehus. Da antall transfusjoner på disse sykehusene i 2020 var ca. 1500 enheter velger vi å gå videre med de tall vi nå har. De manglende tall vurderes ikke å gi vesentlige endringer i hovedkonklusjonene vi trekker om transfusjonskomplikasjoner per 100 000 transfusjoner. 

Tabell 1 Transfusjoner i Norge 2021

Totalt transfunderte enheter

212938

Erytrocyttkonsentrater

147993

Trombocyttkonsentrater

23754

Octaplasma

40638

Fullblod

553

Tallene er personlige meddelelser fra forfatterne bak den nasjonale transfusjonsstatistikken. Disse vil publiseres senere i 2021 (6).

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023