Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Resultater

Det kom inn 163 meldinger om bivirkninger ved tapping av blodgivere i 2021. Det var 137 systemiske reaksjoner og 26 lokale reaksjoner relatert til venepunksjonen. I 24 % av alle meldingene oppstod reaksjonen hos førstegangsgivere, og i 60 % av tilfellene oppsto komplikasjonen hos kvinnelig blodgiver.

Demografiske data

Det ble meldt om 124 hendelser hos etablerte givere, og 39 hendelser hos førstegangsgivere.

Figur 1

Det ble meldt om 64 komplikasjoner hos menn, 98 hos kvinner og i 1 tilfelle var verken kjønn eller alder oppgitt.

Figur 2

Systemiske bivirkninger

Det ble meldt om 137 systemiske bivirkninger, hvorav synkope med eller uten traume var definitivt hyppigst forekommende, især hos kvinner i aldersgruppen 20-29 år.

Figur 3

Lokale bivirkninger

Det ble rapportert om 26 lokale reaksjoner relatert til venepunksjonen.

Figur 4

Alvorlighetsgrad av reaksjon

I langt de fleste tilfellene er faktisk konsekvens for blodgiveren angitt som «Mindre alvorlig», men for 8 tilfeller er faktisk konsekvens definert som «Betydelig».

Figur 5

For de 8 tilfellene med «Betydelig konsekvens» fordelte bivirkningene seg slik:

Tabell 2

2.10.1.3.1

Nerveskade-/irritasjon

3

2.10.1.3.3

Annen lokal reaksjon

1

2.10.1.3.4

Synkope med eller uten traume

2

2.10.1.3.6

Citratreaksjon

1

2.10.1.3.99

Andre systemiske bivirkninger

1

I majoriteten av tilfellene (128; 79 %) ble blodgiveren behandlet lokalt av blodbankpersonalet. I 2 tilfeller ble blodgiveren henvist egen lege eller legespesialist, i 14 tilfeller henvist til observasjon på akuttmottak og i 2 tilfeller innlagt sykehus. I 3 tilfeller ble blodgiveren sykemeldt i 1 døgn, og i 2 tilfeller sykemeldt i 2-7 døgn.  Antall avregistreringer pga. blodgiverkomplikasjoner var 28, hvorav det i 20 av hendelsene var blodbankens ønske at blodgiver ble avregistrert.

Figur 6

I 61 av tilfellene var reaksjonsvarighet av blodgiverkomplikasjonen <15 min. Det ble rapportert om 16 hendelser med langtidsmorbiditet (definert som > 1 uke), og i 1 tilfelle varte bivirkningene > 6 måneder.

Figur 7

Forebyggbarhet

I 72 % av meldingene er hendelsen beskrevet som enten «Forebyggbar – sannsynligvis» eller «Forebyggbar – ganske sikkert».

Figur 8

Hvor startet hendelsen

I 131 av tilfellene startet hendelsen på blodgiverbenken, i 4 tilfeller startet den annet sted i blodbanken og i 28 tilfeller startet den utenfor blodbanken.

Figur 9

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023