Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Referanser

  1. Steinsvåg CT, Espinosa A, Flesland Ø. Overvåkning av blod i Norge - Troll. Rapport fra de ti første meldeår 2004-13. IS-2477 ISBN 978-82-8081-439-5 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norge
  2. melde.no
  3. https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/overvaking-av-blod-i-norge
  4. Hoang T, Østgård TMT. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Statistikk for 2021. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF.
    Internettadresse:  https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/transfusjonsstatistikk
  5. Saastad E, Engebretsen, TA, Flesland Ø, Klem K, Levernes S, ResulbegovicnN, Riiser TJ, Rudsro S, Sandby K, Strømman F, Svensby PO. Nasjonalt klassifikasjonssystem – sluttrapport fra prosjektet «Felles nasjonalt klassifikasjonssystem for uønskede hendelser». Notat fra meldeordningen for uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten 201 Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, 2015.

Sist faglig oppdatert: 31. august 2022