Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Oppsummering

I 2021 mottok vi 163 meldinger om bivirkninger ved tapping av blodgivere. Det ble meldt om 137 systemiske reaksjoner og 26 lokale reaksjoner.

Synkope med eller uten traume sto for 110 av hendelsene, og især var det yngre kvinner som fikk denne blodgiverkomplikasjonen. I 19 av tilfellene ble blodgiveren avregistrert som følge av synkopen. Det ble rapportert om 19 tilfeller av synkope med eller uten traume der reaksjonen startet først etter at blodgiver hadde forlatt blodbanken, kun i 2 av disse tilfellene ble blodgiveren avregistrert. Av øvrige systemiske bivirkninger ble det meldt om 21 tilfeller av vasovagale reaksjoner uten synkope, 2 tilfeller av citratreaksjon og 4 tilfeller av andre systemiske bivirkninger. Blant de 26 lokale reaksjonene som ble meldt i 2021 var det 7 med nerveskade/-irritasjon, 5 annen smerte arm og 14 annen lokal reaksjon.

I 8 tilfeller er konsekvensen av oppstått blodgiverkomplikasjon definert som «betydelig». Dette gjaldt 3 Nerveskade/-irritasjon, 1 annen lokal reaksjon, 2 synkope med eller uten traume, 1 citratreaksjon og 1 andre systemiske bivirkninger. I mer enn 1/3 av hendelsene varte blodgiverkomplikasjonen <15 minutter, men det ble også meldt om 16 hendelser med langtidsmorbiditet (definert som varighet > 1 uke). I 1 tilfelle vedvarte blodgiverkomplikasjonen > 6 måneder.

I majoriteten av tilfellene (128; 79 %) ble blodgiveren behandlet lokalt av blodbankpersonalet. I 2 tilfeller ble blodgiveren henvist egen lege eller legespesialist, i 14 tilfeller henvist til observasjon på akuttmottak og i 2 tilfeller innlagt sykehus. I 3 tilfeller ble blodgiveren sykemeldt i 1 døgn, og i 2 tilfeller sykemeldt i 2-7 døgn.  Antall avregistreringer pga. blodgiverkomplikasjoner var 28, hvorav det i 20 av hendelsene var blodbankens ønske at blodgiver ble avregistrert.

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023