Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Innledning

Hemovigilans betyr overvåking av blod. Hemovigilanssystem skal kartlegge komplikasjoner ved fremstilling og transfusjon av blod, analysere disse og fremme læring for å unngå komplikasjoner i fremtiden. De første hemovigilanssystemene ble opprettet midt på 1990-tallet i Frankrike og Storbritannia. Siden har mange land fulgt etter. Det norske systemet startet som et frivillig meldesystem i 2004 og ble obligatorisk i henhold til blodforskriften i 2007. Blodforskriften bygger på EUs bloddirektiv. Gjennom hemovigilanssystemene har vi lært noe om hyppighet og alvorlighetsgrad av transfusjonskomplikasjoner og komplikasjoner ved blodgivning. Vi har lært at noen komplikasjoner lar seg forebygge, og gitt anbefalinger om forebyggende tiltak.

Hemovigilanssystemet mottar meldinger om blodgiverkomplikasjoner, transfusjonskomplikasjoner og andre uønskede hendelser. Denne rapporten summerer opp meldinger om blodgiverkomplikasjoner i 2021. Dataene ble analysert i mars og april 2022. Eksempler på meldinger finnes bakerst i rapporten. For bakgrunn, metode, diskusjon og anbefalinger henvises det til rapporten Overvåkning av blod i Norge – Troll. Rapport fra de ti første meldeår 2004-13 (1)

Fra og med 2021 ble det tatt i bruk et nytt elektronisk meldesystem, der klassifisering er basert på NOKUP (Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser).

Hemovigilanssystemets definisjon av ulike blodgiverkomplikasjoner og alvorlighetsgrad er tilgjengelig fra nettsiden der hendelsene meldes (2) og vedlagt denne rapporten. For tall og eksempler fra tidligere meldeår, se årsrapportene (3).

Rapporten er først og fremst skrevet for ansatte i blodbanker og for de som bestiller og transfunderer blod. Hensikten er at alle skal kunne finne all informasjon de ønsker.

Rapporten inneholder også noen lærerike eksempler. Språkstilen er stort sett gjengitt slik vi mottok dem, men vi har forsøkt å fjerne ting som gjør at giveren kan kjennes igjen.

Tabell 1 Antall blodgivninger og nye blodgivere i Norge 2021

 

Antall*

Nye givere

13266

Blodgivninger (totalt)

183592

Fullblodgivninger

166189

Aferesegivninger (totalt)

17403

Tallene er personlige meddelelser fra forfatterne bak den nasjonale transfusjonsstatistikken. Data er hentet ut 2022.6.9. På dette tidspunktet manglet fortsatt tall fra noen mindre blodbanker.  (4).

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023