Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Referanser

  1. Årsrapportene fra hemovigilans fra 2004 til 2021 er tilgjengelige fra https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/overvaking-av-blod-i-norge
  2. Steinsvåg CT, Espinosa A, Flesland Ø. Overvåkning av blod i Norge - Troll. Rapport fra de ti første meldeår 2004-13. IS-2477 ISBN 978-82-8081-439-5
  3. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/blood_tissues_organs/docs/2018_sare_blood_summary_en.pdf
  4. Norsk kodeverk for uønskede pasienthendelser (NOKUP)Veileder for transfusjonstjenesten i Norge. Punkt 11.3 https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/transfusjonstjenesten-i-norge-utgave-73/Transfusjonstjenesten%20i%20Norge%20utgave%207.3%20%E2%80%93%20Veileder.pdf
  5. Forebygging av RhD-immunisering ved hjelp av RhD-profylakse https://oslo-universitetssykehus.no/Documents/Avdeling%20for%20immunologi%20og%20transfusjonsmedisin/Informasjon%20til%20gravide_OUS.pdf
  6. Overvåking av blod i Norge 2016-2018 – Feil blod transfundert.pdf (helsedirektoratet.no)

Video som beskriver konsekvens av å ikke følge opp mor og barn når mor er RhD negativ: https://www.youtube.com/watch?v=RQVsEH32EVI&t=1s

 

Sist faglig oppdatert: 13. september 2023