Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Oppsummering

Hemovigilanssystemet har registrert transfusjonskomplikasjoner i Norge siden 2004. Transfusjonskomplikasjoner ble rapportert med følgende fordeling i 2020:

  • 36 (30,3 %) milde allergiske reaksjoner
  • 23 (19,3 %), alvorlige febrile non-hemolytiske transfusjonskomplikasjoner (FNHTR)
  • 13 (10,9 %) anafylaktiske transfusjonskomplikasjoner
  • 12 (10,1 %) «kan ikke konkludere» transfusjonskomplikasjoner
  • 11 (9,2 %) transfusjonsassosiert overbelastning av kretsløpet reaksjoner (TACO)
  • 10 (8,4 %) hypotensiv transfusjonskomplikasjoner
  • 6 (5,0 %) uklassifiserbare transfusjonskomplikasjoner
  • 3 (2,5 %), transfusjonsassosiert dyspné
  • 5 (4 %) andre reaksjoner.

Det var en akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon (AHTR) på grunn av ABO uforlikelighet, men ingen meldinger om smitteoverføring, transfusjonsrelatert akutt lungeskade (TRALI), post-transfusjonspurpura (PTP) eller transfusjonsassosiert transplantat-mot-vert reaksjon (TA-GVHD).

Det rapporters mest transfusjonskomplikasjoner fra medisinske avdelinger (49,6 %), etterfulgt av kirurgiske avdelinger (21 %) og barneavdelinger (15,1 %). 19,3 % av transfusjonskomplikasjoner hadde alvorlighetsgrad «Alvorlig», 5,9 % var «Livstruende» og det ble rapportert ett dødsfall med mulig sammenheng til transfusjon.

Det er rapportert noen flere anafylaktisk reaksjoner i år sammenlignet med meldeåret 2019. Dette er potensielt svært alvorlige transfusjonskomplikasjoner og to av de syv meldingene som ble kategorisert som livstruende, var av denne typen. Dette understreker viktigheten av å diagnostisere alvorlige transfusjonskomplikasjonene tidlig, da man med optimal behandling ofte kan forhindre livstruende og dødelig forløp. Å finne årsaken til den anafylaktiske reaksjonen er imidlertid ofte vanskelig og komplisert. Et godt samarbeid mellom flere avdelinger er ofte en forutsetning for å klare det.

I 2020 ble det rapportert 119 transfusjonskomplikasjoner i Norge. Vi har foreløpig ikke tall på totalt antall transfunderte blodprodukt i Norge for dette året og kan derfor ikke utgi transfusjonskomplikasjoner per 100 000 transfunderte enheter. Det var trolig færre transfusjonskomplikasjoner i mars til juni enn det har vært i de tre foregående årene. Dette kan ha sammenheng med Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) pandemien. 

Den regionale fordelingen av transfusjonskomplikasjoner ligner kvantitativt den regionale fordelingen av blodtransfusjoner. 44,5 % av rapporterte transfusjonskomplikasjoner hendte i kvinner.

Sist faglig oppdatert: 28. april 2021