Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Begrepsforklaringer og forkortelser

Begrep

Forklaring

ABO uforlikelig

Blodprodukt reagerer fordi de har ulik ABO blodtype

AHTR

Akutt hemolytisk transfusjonskomplikasjon

Alloantistoff

Antistoff som reagerer med et fremmed antigen fra andre individ innen samme art.

Antigen

Et stoff/molekyl som kan aktivere kroppens immunsystem

Autoimmunitet

Når immunsystemet angriper kroppens egne molekyler (antigener)

DAT

Direkte antiglobulintest (direkte Coombs test)

Dyspné

Tung pust eller pustebesvær

Erytrocytter

Røde blodlegeme

FNHTR

Febril non-hemolytisk transfusjonskomplikasjon

Hemolyse

Nedbrytning av røde blodceller

Hypotensiv

Et unormalt lavt blodtrykk

PTP

Post-transfusjonspurpura

SARS-CoV2

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

Sekvele

Følgetilstand eller resttilstand etter sykdom eller skade

TACO

Transfusjonsassosiert overbelastning av kretsløpet

TAD

Transfusjonsassosiert dyspné

Takykardi

Rask hjerteaktivitet

Takypnè

Unormalt raskt åndedrett.

TA-GVHD

Transfusjonsassosiert transplantat-mot-vert reaksjon

Trombocytter

Blodplater

Transfusjonskomplikasjon

Et problem som oppstår i tidsmessig nær sammenheng med en transfusjon av et blodprodukt og der transfusjonen kan være årsaken

TRALI

Transfusjonsrelatert akutt lungeskade

Sist faglig oppdatert: 28. april 2021