Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Bakgrunnstall

Vi har mottatt årsforbruk av transfunderte blodenheter i Norge i en personlig meddelelse fra forfatterne av den nasjonale transfusjonsstatistikken (Tabell 1). Denne vil bli publisert senere i 2020 (6).

Tabell 1 Transfusjoner i Norge 2020
Totalt transfunderte enheter  209 301
Erytrocyttkonsentrater 145 563
Trombocyttkonsentrater 23 102
Octaplasma  39 104

Tallene er hentet fra den nasjonale transfusjonsstatistikken (6). Transfusjonsstatistikk for 2020 foreligger ikke ved utgivelse av denne rapporten.

Sist faglig oppdatert: 01. september 2021