Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Bakgrunnstall

Da årsforbruk av transfunderte blodenheter i 2020 ikke foreligger enda, så oppgir vi transfunderte blodenheter i Norge for 2019 (Tabell 1). Tallene er hentet fra den nasjonale transfusjonsstatistikken (6).

I tidligere rapporter har vi beregnet forekomsten av de ulike transfusjonskomplikasjonene per 100 000 transfunderte enheter. Vi har da brukt tall fra to år tilbake siden siste årets tall ikke foreligger når vi rapporterer. I år gjør vi ikke dette da SARS-CoV-2 pandemien gjør oss usikker på hvor representative transfusjonsdataene fra 2019 er for 2020. Endelige tall per 100 000 transfunderte enheter vil komme senere, når 2020 tallene foreligger. Vi har imidlertid analysert månedlige transfusjonsdata for Haukeland universitetssykehus for 2019 og 2020 (Figur 1 og figur 2), samt totalt årsforbruk av blodkomponenter på Oslo universitetssykehus, Helse-Fonna og Helse-Førde. Dette for å kunne estimere hvor stor påvirkning SARS-CoV-2 pandemien har hatt på mengden transfusjoner i 2020, og om dette da kan forklare endring i rapporterte transfusjonsreaksjoner.  

Tabell 1 Transfusjoner i Norge 2019

Totalt transfunderte enheter  217 112
Erytrocyttkonsentrater 154 176
Trombocyttkonsentrater  22 741
Octaplasma  40 195

Tallene er hentet fra den nasjonale transfusjonsstatistikken (6). Transfusjonsstatistikk for 2020 foreligger ikke ved utgivelse av denne rapporten.

Figur 1

Overvåkning av blod 2020 figur 1.JPG
Figuren viser antall totalt antall transfunderte erytrocyttenheter på Haukeland universitetssykehus i 2019 (lys blå linje) og 2020 (mørk blå linje), måned for måned.  

Figur 2

Overvåkning av blod 2020 figur 2.JPG
Figuren viser antall transfunderte erytrocytter, trombocytter og Octaplasmaenheter transfundert på Haukeland universitetssykehus i 2019 og 2020. De mørkeblå søylene representerer 2019, mens den lyseblå søylene representerer 2020.

 

 

Sist faglig oppdatert: 28. april 2021