Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Referanser

 1. Steinsvåg CT, Espinosa A, Flesland Ø. Overvåkning av blod i Norge - Troll. Rapport fra de ti første meldeår 2004-13. IS-2477 ISBN 978-82-8081-439-5
  https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norge
   
 2. Definisjoner for giverkomplikasjoner: 
  https://www.helsedirektoratet.no/tema/blodgivning-og-transfusjonsmedisin/meld-uonsket-hendelse-blodgivning-og-blodtransfusjon-hemovigilans
   
 3. Årsrapportene fra hemovigilans fra 2004 til 2019 er tilgjengelige fra 
  https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/overvaking-av-blod-i-norge
   
 4. Blodforskriften
  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-02-04-80
   
 5. Hoang T, Østgård TMT. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Statistikk for 2019. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF 2018. Tilgjengelig på: 
  https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/transfusjonsstatistikk 
  Personlig kommunikasjon den 2021-05-07 for Statistikk for 2020.
   
 6. Safety of blood donation by individuals over age 70 and their contribution to the blood supply in five developed countries: a BEST Collaborative group study. Transfusion 2019 Apr;59(4):1267-1272.  
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30609060/
   
 7. Veileder for Transfusjonstjeneste i Norge utgave 7.3  
  https://www.helsedirektoratet.no/tema/blodgivning-og-transfusjonsmedisin
   
 8. 20th Edition of the Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components.  EDQM

  

Sist faglig oppdatert: 22. juni 2021