Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Oppsummering

I 2020 mottok vi 173 meldinger om bivirkninger ved tapping av blodgivere. Det ble meldt om 125 systemiske reaksjoner, 52 lokale reaksjoner og fire tilfeller med både lokal og systemisk reaksjon. I elleve tilfeller fikk giveren en reaksjon etter blodprøvetaking i forbindelse med nyregistrering.

Det ble meldt om 101 synkoper uten traume, fem synkoper med traume og 15 alvorlige vasovagale reaksjoner (VVR).  I tillegg ble det meldt om fire tilfeller av annen systemisk bivirkning. I 20 tilfeller oppstod synkopen utenfor blodbanken. Det ble meldt om 27 tilfeller av nerveirritasjon, tre tilfeller av hematom uten smerter, sju tilfeller av hematom med smerter, en arteriell punksjon, tre tilfeller av tromboflebitt og åtte tilfeller av smerter i armen.

I fire tilfeller ble komplikasjonen definert som alvorlig i henhold til definisjoner i blodforskriften og 70 hendelser var definert som alvorlige ut fra hemovigilanssystemets definisjoner. 

Det ble meldt 57 komplikasjoner hos menn og 116 hos kvinner. I ca. 33 % av alle meldingene oppstod reaksjonen hos førstegangsgivere.

I de fleste tilfeller var det ikke behov for oppfølging av givere som opplevde en komplikasjon, men tolv givere måtte legges inn på sykehus, 11 kun til observasjon, men en giver ble innlagt over natt. Det ble meldt om tre tilfeller hvor blodgiveren ble sykemeldt. I 59 tilfeller ble giveren avregistrert pga. bivirkningen.

Det ble meldt 39 tilfeller av langtidsmorbiditet, dvs. at skadene eller symptomene varte i over ei uke.

 

 

Sist faglig oppdatert: 22. juni 2021