Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Innledning

Hemovigilans betyr overvåking av blod. Hemovigilanssystem skal kartlegge komplikasjoner ved fremstilling og transfusjon av blod, analysere disse og fremme læring for å unngå komplikasjoner i fremtiden. De første hemovigilanssystemene ble opprettet midt på 1990-tallet i Frankrike og Storbritannia. Siden har mange land fulgt etter. Det norske systemet startet som et frivillig meldesystem i 2004 og ble obligatorisk i henhold til blodforskriften i 2007. Blodforskriften bygger på EUs bloddirektiv. Gjennom hemovigilanssystemene har vi lært noe om hyppighet og alvorlighetsgrad av transfusjonskomplikasjoner og komplikasjoner ved blodgivning. Vi har lært at noen komplikasjoner lar seg forebygge, og gitt anbefalinger om forebyggende tiltak.

Hemovigilanssystemet mottar meldinger om blodgiverkomplikasjoner, transfusjonskomplikasjoner og andre uønskede hendelser. Denne rapporten summerer opp meldinger om blodgiverkomplikasjoner i 2020. Dataene ble analysert i februar 2021. Eksempler på meldinger finnes bakerst i rapporten.

For bakgrunn, metode, diskusjon og anbefalinger henvises det til rapporten Overvåkning av blod i Norge – Troll. Rapport fra de ti første meldeår 2004-13 (1). Hemovigilanssystemets definisjon av ulike blodgiverkomplikasjoner og alvorlighetsgrad er tilgjengelig fra nettsiden der hendelsene meldes (2), i de elektroniske meldeskjemaene og vedlagt denne rapporten. For tall og eksempler fra tidligere meldeår, se årsrapportene (3).

Rapporten er først og fremst skrevet for ansatte i blodbanker og for de som bestiller og transfunderer blod. I år har rapporten også flere tabeller enn ved tidligere rapporter. Hensikten er at alle skal kunne finne all informasjon de ønsker. Vi håper at resultater, definisjoner, tabeller og eksemplene kan være nyttige i undervisning om blodgiverkomplikasjoner.

Rapporten inneholder som alltid noen lærerike eksempler. Språkstilen er stort sett gjengitt slik vi mottok dem, men at vi har forsøkt å fjerne ting som gjør at giveren kan kjennes igjen.

For mer informasjon om definisjoner av giverkomplikasjoner, se Meld uønsket hendelse blodgivning og blodtransfusjon (hemovigilans) (2).

Tabell 1 Antall blodgivninger og nye blodgivere i Norge 2020.

  Antall
Nye givere 13 822
Blodgivninger (totalt) 181 719
Fullblodgivninger 165 765
Aferesegivninger (totalt) 15 954

Tallene er fra tilgjengelig data fra transfusjonsstatisktikk 2020 per 7.5.21* (3).

 

Sist faglig oppdatert: 22. juni 2021