1. Innledning

God helse angår alle og er samfunnets viktigste forutsetning for god bærekraft, sosial og økonomisk utvikling. Det gjør samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet ekstra motiverende.

Helsedirektoratet jobber for at alle i Norge, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, utdanning og inntekt skal ha god helse og et så godt liv som mulig

Helsedirektoratet skal bidra til:

  • bedre kvalitet i helse- og omsorgssektoren
  • å redusere forskjellene i helse og levekår
  • å fremme faktorer som gir god helse i befolkningen
  • å utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap

Helsedirektoratet løser samfunnsoppdraget ved å gi faglige råd, iverksette politikk vedtatt av regjering og storting, forvalte lover og finansieringsordninger og koordinere helsetjenesten i kriser.

Helsedirektoratet ufører sitt arbeid i nær dialog med brukerne, helse- og omsorgssektoren, fagmiljøer, organisasjoner, næringslivet og statlige og kommunale myndigheter.

Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har imidlertid selv et ansvar for å løse oppgavene våre på en best mulig måte.

Denne strategien viser hvordan vi skal utvikle oss for å løse samfunnsoppdraget enda bedre.

Sist faglig oppdatert: 20. januar 2020