Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Innledning

God helse angår alle og er samfunnets viktigste forutsetning for god bærekraft, sosial og økonomisk utvikling. Det gjør samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet ekstra motiverende.

Helsedirektoratet jobber for at alle i Norge, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, utdanning og inntekt skal ha god helse og et så godt liv som mulig

Helsedirektoratet skal bidra til:

  • bedre kvalitet i helse- og omsorgssektoren
  • å redusere forskjellene i helse og levekår
  • å fremme faktorer som gir god helse i befolkningen
  • å utvikle en helhetlig nasjonal helseberedskap

Helsedirektoratet løser samfunnsoppdraget ved å gi faglige råd, iverksette politikk vedtatt av regjering og storting, forvalte lover og finansieringsordninger og koordinere helsetjenesten i kriser.

Helsedirektoratet ufører sitt arbeid i nær dialog med brukerne, helse- og omsorgssektoren, fagmiljøer, organisasjoner, næringslivet og statlige og kommunale myndigheter.

Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har imidlertid selv et ansvar for å løse oppgavene våre på en best mulig måte.

Denne strategien viser hvordan vi skal utvikle oss for å løse samfunnsoppdraget enda bedre.

Sist faglig oppdatert: 20. januar 2020