3.6. Økonomi

Alle utviklingssentralene får årlig kr 50 000 fra Helsedirektoratet. Midlene er i hovedsak brukt til reiseutgifter i forbindelse med oppdrag og arrangement, og til å dekke ekstra utgifter de har ved hospitering (figur 8).

I kategorien «annet» er blant annet følgende nevnt: Revidering av idébanken, fotograf i forbindelse med kommunikasjonsarbeid, kurs og skolering av frisklivssentralens personale og fagdager.

Figur 8: Hvordan utviklingssentralene har benyttet midlene fra Helsedirektoratet. Prosentandel svar i hver kategori, 2014-2018
Figur 8: Hvordan utviklingssentralene har benyttet midlene fra Helsedirektoratet. Prosentandel svar i hver kategori, 2014-2018

 

Sist faglig oppdatert: 01. april 2020