3.2. Idébanken for frisklivssentraler

Idébanken er en plattform for erfaringsutveksling for frisklivssentraler. Den ble opprettet av Helsedirektoratet i samarbeid med utviklingssentralene i 2016. Utviklingssentralene er ansvarlige for å drifte idebanken. I perioden 2016–2018 er det stor variasjon i utviklingssentralenes bidrag til innholdet i idébanken. De svarer fra «ingen» til «mange» på spørsmålet om antall innlegg til nettsiden. Halvparten av utviklingssentralene har delt ideer fra idébanken på egne Facebook-sider / sosiale medier.

Sist faglig oppdatert: 01. april 2020