6. Forløpstider – tvangslidelse (pakkeforløp)

Forløpstidene måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i forløpet. Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpstider
Fra overføring / intern henvisning er mottatt hos OCD-team til første fremmøte Poliklinikk (utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra overføring / intern henvisning er mottatt hos OCD-team til første fremmøte Døgnenhet (utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra første fremmøte til klinisk beslutning Poliklinikk (behandling) Inntil 56 kalenderdager (8 uker)
Fra første fremmøte til klinisk beslutning Døgnenhet (behandling) Inntil 56 kalenderdager (8 uker)

Sist faglig oppdatert: 05. desember 2018