KAPITTEL 6
Forløpstider – spiseforstyrrelser hos barn og unge (pakkeforløp)

Forløpstidene måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i forløpet. Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpstider
Fra henvisning er mottatt til første fremmøte ved spesialisthelsetjenesten Alvorlig tilstand(start pakkeforløp) Inntil syv kalenderdager (1 uke)
Fra henvisning er mottatt til første fremmøte ved spesialisthelsetjenesten Mindre alvorlig tilstand(start pakkeforløp) Inntil 28 kalenderdager (4 uker)
Fra første fremmøte til klinisk beslutning Poliklinikk(utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra første fremmøte til klinisk beslutning Døgnenhet (utredning) Inntil 14 kalenderdager (2 uker)
Fra klinisk beslutning til første evaluering Poliklinikk (evalueringspunkt) Inntil 28 kalenderdager (4 uker)
Fra klinisk beslutning til første evaluering Døgnenhet (evalueringspunkt) Inntil 14 kalenderdager (2 uker)
Tid mellom hver evaluering Poliklinikk (evalueringspunkt) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Tid mellom hver evaluering Døgnenhet (evalueringspunkt) Inntil 14 kalenderdager (2 uker)

Først publisert: 04. desember 2018 Sist faglig oppdatert: 05. desember 2018