6. Somatiske komplikasjoner ved injisering av rusmidler – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Sist faglig oppdatert: 08. september 2018