KAPITTEL 5
Somatiske følgetilstander ved problematisk alkoholbruk – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Sist faglig oppdatert: 08. september 2018