8. Implementering og verktøy – pakkeforløp for psykisk helse og rus

Implementeringsplan

Se Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus.

Statuskartlegging

Det har blitt utviklet et statuskartleggingsskjema for Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (XLS). Dette kan brukes av ledere og i møter der implementering av pakkeforløp drøftes. Verktøyet:

  • er ment som et hjelpemiddel til å kartlegge status på aktuell praksis
  • gir en oversikt over i hvilken grad aktuelle målepunkter følges opp som beskrevet i pakkeforløpet
  • gir mulighet til å planlegge tiltak for økt måloppnåelse, og å vurdere risiko for mangelfull gjennomføring

Statuskartleggingen er laget for å understøtte lokale implementeringstiltak, og resultatet skal ikke rapporteres utenfor virksomheten.

Flytskjema

Flytskjema for Pakkeforløp for psykisk helse og rus kan lastes ned / skrives ut her (PDF).

Pasientinformasjon

Informasjon til pasient og eventuelt pårørende om pakkeforløp for psykisk helse og rus er tilgjengelig på helsenorge.no.

Last ned brosjyre om hva pasienten trenger å vite om pakkeforløp psykisk helse og rus (PDF)

Generell informasjon om pakkeforløp for psykisk helse og rus

Dette dokumentet omhandler generell informasjon som kan være aktuell for alle pakkeforløpene for psykisk helse og rus (PDF). Dokumentet er i dag i PDF-format, men aktuell tekst i dokumentet vil bli integrert i pakkeforløpene ved neste oppdatering.

I tillegg har vi samlet noen ofte stilte spørsmål og svar i dette dokumentet (PDF).

Informasjon til kommunene

Brev til landets kommuner vedr. innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus, 14/09-18 (PDF)

Informasjon til henviser

Brev vedr. henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus, 07/02-19 (PDF)

Brukererfaringer

Kunnskapssenteret har utviklet ulike spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med bl.a. spesialisthelsetjenesten (fhi.no).

Nyhetsbrev

Meld deg på nyhetsbrev: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontakt oss

E-post: pakkeforlop.psykiskhelse.rus@helsedir.no

Sist faglig oppdatert: 29. mai 2019